Tärningen

Tärningen har en stor roll inom crapsspel. Utan dessa skulle man inte kunna spela det så populära casinospelet. Ett spel som inte kräver en tärning men som ändå är väldigt populärt bingo på webben.

En tärning är nästan alltid formad i en platonsk figur, vilket innebär en figur som har alla sina sidor i samma storlek. Detta gör även att tärningens alla sidor har i stort sätt samma chans att hamna uppåt vid ett kast. Det finns många olika modeller på det populära speltillbehöret och det vanligaste är en sexsidig tärning som är formad som en kub. Det är även denna som man använder när man spelar craps. Det finns också tärningar med 4, 8, 10, 12 och 20 sidor. Det kan förekomma mer udda modeller med ett större antal sidor.

En tärning är alltid uppbyggd så att det högsta talet är på motsatt sida med det minsta, och det näst högsta på motsatt sida med det näst minsta, och så vidare.

Det mest vardagliga spelet med tärning måste nog vara Yatzy, där det gäller att samla poäng genom att med fem tärningar få vissa summor och sifferkombinatiner. Även i detta spel använder man den vanliga sexsidiga tärningen.

Tärningens historia är så gammal att man kan hitta den i alla kända kulturer så långt tillbaka som forskningen sträcker sig. Tärningar har använts för att bland annat förutse framtiden, hela sjuka och fastställa sanning i alla världens gamla kulturer. Dem har använts av stammars shamaner för att förutse stammens framtid och lycka och/eller olycka. Tärningens magiska kraft var någonting som många trodde på och många har trott att dem kan få sitt öde bestämt av ett enda tärningskast.

Från början innan man började tillverka tärningarna som industri använde man sig ofta av en sten som tärning, där olika sidor av stenen fick representera tärningens sidor. Sten var ett hårdare material än andra och kunde därför användas länge innan den blev utsliten. Idag tillverkas dock de flesta tärningarna i trä eller plast.