Vidskeplighet i craps

Övernaturlig tur eller otur

Vidskeplighet och skrock har gisslat människor sedan urminnes tider, och kanske i högre grad förr, men har den då avtagit nu i vår moderna tid? Frågan är inte enkel att besvara då det även ligger en del tradition att tro på skrock och att vara vidskeplig. Skrock som begrepp anses uppstå när folk sätter vardagliga händelser i ett övernaturligt begrepp. Vidskeplighet kommer sig av olika tankefel, att verklighetsuppfattningen blir skev.

Eftersom spel och särskilt då hasardspel om pengar bygger på så stor slumpmässighet härleder spelare otur eller tur till skrock och/eller vidskeplighet. Speciellt inom casinon och dess värld existerar en hel del begrepp som alla baserar sig på att inte göra si eller så för då ger det otur. På samma sätt måste man hålla sig till vissa ritualer för att det skall bringa tur.

Tur och otur i craps

Det anses att tärningsspelet craps är mer omgärdat av skrock och vidskepelse än andra spel. Troligen är det tärningarna som bidrar till detta då dessa av många anses äga övernaturliga och magiska krafter.

 • Det finns spelare som anser att tärningarna har öron, att de kan höra. Därför får man inte ropa eller ens säga ordet sju högt. Sju har en dålig inverkan och stoppar spelet för kastaren, och att då säga sju under eller före ett kast är skrockfullt.
 • Att tärningarna träffar händer anses bringa otur. Detta kan inträffa när en spelare satsar marker på bordet samtidigt som kastaren rullar iväg tärningarna.
 • Crapsbordets sarger är försedda med speglar på strategiska ställen. När en spelare kastar tärningarna och de studsar mot spegeln anses detta bringa tur.
 • Nybörjartur inom craps dediceras särskilt till kvinnor som spelar för första gången. När en sådan dam är shooter, satsa på att kastet blir lyckat. Detta bevisas inte minst av Patricia Demauro som rullade i över fyra timmar i sträck utan att slå en sjua.
 • På samma sätt är manliga nybörjare inte väl sedda. Dessa oerfarna karlar ser till att oturen kommer in i spelet.
 • Om en duktig shooter kastar tärningarna, lägg då inte markerna på bordet när du satsar, kasta in dem. Det bringar tur.
 • Om croupieren ger tärningarna till den som står på tur att kasta och de då, innan shootern tar upp dem visar sju, kommer sju strax upp igen under följande kast.
 • Att räkna sina marker mitt under ett kast ger otur.
 • Om tärningarna genom olyckshändelse, eller tappas, landar på golvet kanske de byts ut. Otur.
 • Se till att stå en bit ifrån shootern. Om man råkar nudda denne bringar det otur.
 • Kalla tärningar är inte bra, börja spela vid ett bord där det spelats en stund. Då är tärningarna varma och mer lyckobringande.
 • Spela aldrig ensam. Se till att andra medspelare deltar vid ett bord när spelet inleds.